Prognoza stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim

Ozon Opis

Prognoza

Zalecenia

dobra

Przebywanie na powietrzu jest możliwe bez ograniczeń.

dostateczna

Można ograniczyć czas przebywania na powietrzu.

zła

Zaleca się ograniczyć czas przebywania na otwartym powietrzu.

bardzo zła

Zaleca się ograniczenie czasu przebywania na otwartym powietrzu do niezbędnego minimum.