Prognoza stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim

IJP Opis

Indeks Jakości Powietrza - Zalecenia

INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

ZALECENIA

bardzo niski

Jest bardzo dobrze, możesz przebywać na powietrzu bez ograniczeń

niski

Stan jakości powietrza jest zadowalający, możesz przebywać na powietrzu bez ograniczeń

średni

Można ograniczyć czas przebywania na powietrzu w szczególności: niemowląt, dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, kobiet w ciąży, osób starszych i w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego (cierpiących
na przewlekłe schorzenia np. astmę), osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego i pracy serca.

wysoki

Zaleca się ograniczyć czas przebywania na otwartym powietrzu w szczególności: niemowląt, dzieci i młodzieży poniżej
25 roku życia, kobiet w ciąży, osób starszych i w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego (cierpiących na przewlekłe schorzenia np. astmę), osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego i pracy serca.

bardzo wysoki

Zaleca się ograniczenie czasu przebywania na otwartym powietrzu do niezbędnego minimum. Ograniczenie dotyczy osób wykazujących większą podatność na szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza, w tym w szczególności: niemowląt, dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, kobiet w ciąży, osób starszych i w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego (cierpiących na przewlekłe schorzenia np. astmę), osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego i pracy serca mających problemy z układem oddechowym i układem krążenia, osób zawodowo narażonych na działanie zanieczyszczeń powietrza oraz osób cierpiących na inne schorzenia, w przypadku których stwierdza się związek z pogorszeniem stanu zdrowia.

Dodatkowo w miarę możliwości zaleca się ograniczenie spalania paliw stałych w przydomowych kotłowniach oraz korzystania z pojazdów mechanicznych.